Rätt lagersaldo, minsta möjliga manuella insats

Vi använder AI för att upptäcka och korrigera saldofel och tomma hyllor, så att butiksanställda kan fokusera på det som är viktigast: kunden.
background3.JPG
 
 
 
 
Används av:
byggmax_logo_footer.png

20%

Mindre nedskrivningar

1-2%

Mer försäljning

25%

Mindre tid på inventeringar

 
Tjänster

Vi erbjuder avancerad analys- och optimeringsteknik för att hjälpa detaljhandlare och företag inom FMCG att mäta, övervaka och förbättra sin produkttillgänglighet.

analytics.PNG
Tjänster

Vi erbjuder avancerad analys- och optimeringsteknik för att hjälpa detaljhandlare och företag inom FMCG att mäta, övervaka och förbättra sin produkttillgänglighet.

visibility.PNG
Tjänster

Vi erbjuder avancerad analys- och optimeringsteknik för att hjälpa detaljhandlare och företag inom FMCG att mäta, övervaka och förbättra sin produkttillgänglighet.

audit.PNG
Tjänster

Vi erbjuder avancerad analys- och optimeringsteknik för att hjälpa detaljhandlare och företag inom FMCG att mäta, övervaka och förbättra sin produkttillgänglighet.

AKURET AVAILABILITY PLATFORM

Vår plattform erbjuder avancerad analys- och optimeringsteknik för att hjälpa handlare till ett mer rättvisande lagersaldo. Plattformen integreras enkelt mot alla välkända affärssystem.

alerts.PNG
Alerts

Få varningar när saldofel upptäcks, och när butikshyllor står tomma eller är på väg att bli tomma oavsett vad saldot säger

visibility.PNG
Visibility

Korrigera fel automatiskt och säkerställ att rättvisande tillgänglighetsdata visas för kunder på nätet

analytics.PNG
Analytics

Få en överblick över saldofel och inventeringar; detaljerade data med konsekvensanalyser för varje butik, artikel och dag

audit.PNG
Audit

Optimera schemat för samtliga inventeringar (rullande inventeringar, varningar, kampanjinventeringar, m.m), så att varje produkt inventeras när det har störst påverkan på resultatet och är enkelt att genomföra

VARFÖR VI LYCKAS
alert_screen.PNG
analytics_screen.PNG

Lagersaldon i affärssystem är ofta mycket felvisande. Saldot baseras på registrerade transaktioner, vilket innebär att allt som inte registreras -- t.ex. felleveranser, stöld, felregistrering, inkurans -- missas. För att justera för detta görs manuella och tidskrävande inventeringar, ibland flera gånger per år för en viss produkt.

Vi gör tvärtom. Istället för att utgå från en felaktig beräkning som sedan justeras, använder vi AI för att göra en mer korrekt beräkning från början. Vi fångar därmed snabbt upp saldofel så att de kan korrigeras innan de leder till problem. Resterande inventeringar kan sedan optimeras så att de görs när de har som störst inverkan på resultatet: när de leder till högre tillgänglighet och är enkla att genomföra.

Slutresultatet: mer rättvisande data, högre tillgänglighet och mindre tid som läggs på manuella inventeringar. Och som en bi-produkt: oöverträffad data för att förbättra butiksprocesser.

”Employees spend thousands of hours counting stuff because the systems do not capture reality.

 

Through the use of smart AI, we let systems get an accurate picture of reality, and minimize time spent on counting”

Fredrik Eng Larsson, Ph.D.

Co-founder

 
 
FRÅN VÅRA KUNDER

"Akuret provided exactly the kind of information we need to (1) generate better demand forecasts, (2) understand where in our retail network the worst phantom inventory problems exist, and (3) improve our validation via auditing...we are excited to move forward this innovation to improve our business!"

Head of Supply Chain Development

FMCG, United States

NYHETER OCH INSIGHTS
 
 
TEAMET

Vi är ett internationellt team med kontor i Sverige och USA.

team.PNG
 
Vill du veta mer? Kontakta oss

Vi hjälper gärna till. Kontakta oss via telefon, email eller social media.